Audyt kont społecznościowych dla Skoda Auto Śliwka

Audyt social media

KLIENT

SKODA AUTO ŚLIWKA
Skoda Auto Śliwka to dealer samochodów marki Skoda, z salonami i autoryzowanymi stacjami obsługi w Katowicach, w Sosnowcu i w Zabrzu. Marka obecna jest na rynku motoryzacyjnym od 1991 roku. Marka posiada konta firmowe w serwisach Facebook i Instagram, które są głównym kanałem działań marketingowych.

WYZWANIE

Skoda Auto Śliwka, renomowany dealer samochodowy, zdecydowała się na współpracę z agencją public relations INTRO PR w celu przeprowadzenia kompleksowego audytu działań w mediach społecznościowych. Klient zwrócił uwagę na brak spójności i skuteczności działań na platformach Facebook i Instagram oraz konieczność poprawy wyników kampanii reklamowych.

ROZWIĄZANIE

Agencja INTRO PR przystąpiła do analizy aktywności Skoda Auto Śliwka w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram oraz konta reklamowego Meta Ads. W efekcie przeprowadzonej analizy, Agencja zidentyfikowała obszary do poprawy oraz zaproponowała skuteczne rozwiązania.

Zidentyfikowane problemy:

 • brak brandingu i CTA – INTRO PR zauważyła, że choć działania były regularne, posty nie zawierały wyraźnego brandingu marki ani zachęty do interakcji (CTA), co wpływało na brak generowania leadów z kanałów social media;
 • powtarzalność treści – powtarzalne treści, bez cykli tematycznych prowadziły do utraty zainteresowania odbiorców, co wpływało na spadek zaangażowania;
 • niewystarczający budżet reklamowy – zbyt małe budżety kampanii reklamowych oraz koncentracja na jednym celu (ruch na stronie www) nie przyczyniały się do budowy rozpoznawalności marki.

Zaproponowane rozwiązania:

 1. Linie tematyczne  
  INTRO PR zaleciła wdrożenie linii tematycznych, co umożliwiłoby tworzenie zróżnicowanych i atrakcyjnych treści dla różnych grup odbiorców.
 2. Struktura postów z CTA (Call-To-Action)
  Agencja zaproponowała stałą strukturę postów, zawierającą wyraźne CTA (wezwanie do działania) oraz dane kontaktowe do salonów, co zwiększyłoby interakcję odbiorców.
 3. Testowanie różnych celów reklamowych
  INTRO PR sugerowała testowanie różnych celów reklamowych, takich jak aktywność związana z postami i kampanie zasięgowe, w celu zwiększenia rozpoznawalności marki.
 4. Zwiększenie budżetu reklamowego 
  Zalecono zwiększenie budżetu kampanii reklamowych oraz dostosowanie go do różnych celów, co przyczyniłoby się do skuteczniejszych kampanii.
 5. Optymalizacja kampanii reklamowych 
  INTRO PR zasugerowała unikanie konkurencji samym ze sobą poprzez prowadzenie kampanii płatnych do wybranej grupy docelowej tylko jednej w tym samym czasie.

WYNIKI

 • Współpraca z agencją INTRO PR przyniosła Skoda Auto Śliwka wymierne efekty:
 • Wprowadzenie linii tematycznych spowodowało zróżnicowanie treści i wzrost zaangażowania odbiorców.
 • Stała struktura postów z CTA i danymi kontaktowymi do salonów przyczyniła się do większej interakcji użytkowników.
 • Zastosowanie różnych celów reklamowych, w tym aktywności związaną z postami i kampanie zasięgowe, przyniosło wzrost rozpoznawalności marki.
 • Zwiększenie budżetu reklamowego i unikanie konkurencji samym ze sobą poprzez optymalizację kampanii zaowocowały efektywniejszymi wynikami.

Współpraca z agencją INTRO PR przyczyniła się do poprawy działań w mediach społecznościowych Skoda Auto Śliwka, co przełożyło się na większe zaangażowanie odbiorców, wzrost rozpoznawalności marki oraz generowanie leadów z kanałów social media.