Investor relations, czyli… budowanie relacji inwestorskich

Public relations Media relations

Budowanie marki to sztuka. Sztuka, której celem jest zmaksymalizowanie potencjału sprzedażowego. Temat ten dotyczy nie tylko małych firm, ale również np. spółek giełdowych, gdzie równie ważne są zarówno relacje z klientami, jak i inwestorami. Efektywna, dwustronna komunikacja między spółką a akcjonariuszami, klientami i innymi podmiotami, przyczynia się do tego, że papiery wartościowe przedsiębiorstwa zyskują na wartości.

Investor relations

Relacje inwestorskie to ogół działań podejmowanych przez spółki publiczne w zakresie komunikacji z otoczeniem inwestorskim. Przyjęty przez spółkę model takich relacji powinien odzwierciedlać oczekiwania inwestorów oraz odpowiadać wymogom stawianym przez nowoczesny rynek finansowy. Celem właściwie wykształconego modelu relacji inwestorskich jest budowanie pozytywnego wizerunku i zwiększanie zaufania inwestorów do spółki. Jest to nic innego jak tworzenie więzi, które aby były silne, powinny opierać się na spójnych, rzetelnych i przystępnych informacjach.

 

Efektywny model relacji inwestorskich

Efektywny model relacji inwestorskich powinien odznaczać się siedmioma cechami. Należą do nich:

  1. przejrzystość i otwartość – czyli jasne zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa, ujawnianie informacji mogących mieć wpływ na wycenę akcji (oczywiście w zgodzie z przepisami!)
  2. wiarygodność – rzetelne przekazywanie informacji, zgodne z prawdą przedstawianie sytuacji przedsiębiorstwa
  3. spójność – dopasowanie treści informacji i formy komunikacji w zależności od sytuacji
  4. terminowość – rzetelne przestrzeganie terminów publikacji bieżących i okresowych raportów
  5. interaktywność – zbieranie i analizowanie opinii wyrażanych przez akcjonariuszy oraz tworzenie programu działań, które dostosowane są do potrzeb inwestorów
  6. zgodność z przepisami – przekazywanie informacji rynkowi zgodnie z literą prawa, bez zniekształceń ani celowych manipulacji
  7. integralność – czyli przygotowanie informacji przekazywanej na zewnątrz w ścisłej współpracy z zarządem lub specjalistami z poszczególnych działów

 

Rola relacji z mediami

Nie ma konkretnego przepisu na udane prowadzenie relacji inwestorskich, ale warto zwrócić uwagę na fakt, że według badań – ponad 85% inwestorów czyta regularnie prasę finansową. To ważna wskazówka. Dlatego warto zadbać o budowanie odpowiedniej relacji z mediami branżowymi, które mogą stać się kluczowym narzędziem w strategii komunikacyjnej spółki.

Jest to jednak miecz obusieczny, ponieważ obiektywny dziennikarz nie będzie szukał wyłącznie pozytywów, ale napisze również o pojawiających się czasami sytuacjach kryzysowych. Dlatego warto mieć ugruntowane kontakty z mediami, ponieważ wtedy jest większa szansa, że dziennikarz nie potraktuje tematu powierzchownie, a spółka będzie miała możliwość odnieść się do danej sytuacji.

Media tradycyjne to jednak nie wszystko. Są jeszcze media społecznościowe, które stanowią mniej oficjalny, ale równie ważny kanał komunikacyjny. W relacjach inwestorskich na pewno warto zainteresować się portalem LinkedIn o biznesowym charakterze, ale i śledzić branżowe fora internetowe. To świetne miejsce do budowania wizerunku profesjonalisty i ocieplenia relacji z inwestorami.

 

Nie każdy dba o relacje inwestorskie

Zdarza się, że temat relacji inwestorskich jest dość mocno zaniedbywany przez spółki giełdowe, a działania komunikacyjne ograniczają się wyłącznie do publikacji raportów bieżących. Pielęgnowanie relacji inwestorskich to wciąż stosunkowa nowa dziedzina, jeśli chodzi o polski rynek kapitałowy. Jednak nieustannie zmieniająca się i pędząca jak błyskawica rzeczywistość biznesowa niejako wymusza, aby relacje inwestorskie wyznaczały nową jakość informacji o spółce giełdowej, a także by dbały o właściwą komunikację na linii spółka – społeczność inwestorska. Bo bez odpowiedniego wizerunku, a zarazem jasnych i transparentnych informacji, ciężko patrzeć w przyszłość z optymizmem – szczególnie w przypadku spółek, których wartość i kondycja finansowa zależą od decyzji inwestorów.

 

Agencja PR w relacjach inwestorskich

To doskonały partner dla zarządów spółek! Specjalistom public relations możemy powierzyć prowadzenie relacji z mediami, które wymagają znajomości specyfiki pracy redakcji biznesowych i pracujących w nich dziennikarzy. Wymagają też ogromnego doświadczenia w budowaniu komunikatów PR-owych, bo doświadczony ekspert PR potrafi przewidzieć, jak dana informacja będzie odebrana przez otoczenie inwestorskie i jaki będzie miała wpływ na dalszy rozwój sytuacji – co jest szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych.

Agencji PR warto również powierzyć komunikację social media, która powinna być spójna z budowanym wizerunek spółki oraz powinna być prowadzona regularnie. Bo nagły brak bieżących informacji i interakcji z odbiorcami może spowodować zaniepokojenie wśród inwestorów, że coś niedobrze dzieje się w spółce.

Nie można więc pomijać działań PR w relacjach inwestorskich. Monitoring komunikacji, bieżące opracowywanie newsów dla mediów, stały kontakt z dziennikarzami – wymagają nie tylko znajomości branży medialnej i PR, ale również zajmują sporo czasu! To czas, który warto inwestować w relacje inwestorskie, a co za tym idzie – w rozwój spółki giełdowej.


AUTOR ARTYKUŁU:

Jakub Pochwyt

specjalista public relations, Kierownik Marketingu i PR w agencji INTRO PR