Blog - Intro PR

Blog

relacje z mediami

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Marketing i PR – to nie to samo?

Marketing i Public Relations (PR) to dwa zależne od siebie obszary komunikacji, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu firmy. Nic więc dziwnego, że pojęcia te często są mylone, a nawet używane jako tożsame. Marketing i PR to jednak nie to samo... ale zacznijmy od początku.

Marketing i PR: czym się różnią?

Czym różni się marketing i PR?

Według Philipa Kotlera „marketing to proces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość”. Dobrze zaplanowany i realizowany marketing, to nie działania doraźne, których celem jest sprzedaż, ale przemyślana strategia i wynikający z niej sposób postępowania – mocno osadzony w realiach rynkowych, poparty badaniami i dostosowany do grupy docelowej. Najkrótsza definicja marketingu, według Kotlera, brzmi: „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”.

W wolnym tłumaczeniu „public relations” to relacje publiczne, a konkretnie ich kształtowanie pomiędzy firmą a jej otoczeniem. Kształtowanie czy budowanie relacji powinno mieć charakter ciągły i zaplanowany – a skoro tak, to PR jest bardzo często definiowany jako zarządzanie wizerunkiem firmy. Celem tego zarządzanie jest budowa pozytywnych relacji i pozytywnego wizerunku.

Na czym polegają różnice między marketingiem a PR?

Te widać już w samym sposobie budowania relacji. W marketingu jest to relacja z odbiorcą, której celem jest zaspokojenie jego potrzeb. Odbiorca podejmuje decyzje zakupowe na podstawie atrakcyjnej ceny, cech produktu lub usługi. Z kolei PR to relacja z odbiorcą oparta na zaufaniu, w której odbiorca kieruje się pozytywnymi odczuciami na temat samej firmy. PR odnosi się więc do ogólnej działalności firmy, gdyż wszystkie decyzje w niej podejmowane i sposób komunikacji z otoczeniem mają wpływ na jej odbiór.

Marketing i PR różnią się więc celami: w marketingu to zaspokajanie potrzeb odbiorców, w PR to budowanie zaufania i pozytywnego wizerunku. Różnica tkwi również w obszarach działalności: marketing odnosi się wyłącznie do klientów i ich potrzeb, PR odnosi się do ogółu działań firmy wobec jej otoczenia. Marketing odpowiada na potrzeby odbiorców, a PR służy do informowania – i to kolejna różnica związana z potrzebami odbiorców.

PR fundamentem działań marketingowych!

Szczególnie w czasach, kiedy zdecydowana większość komunikacji odbywa się w świecie online. Trudno bowiem wyobrazić sobie najlepiej zareklamowany produkt, kiedy kuleje wizerunek samego producenta. Zanim cokolwiek dziś kupimy, najpierw przeszukujemy Internet… I albo trafiamy na atrakcyjną dla nas ofertę danego produktu (która kusi nas ceną czy obietnicą zaspokojenia naszych potrzeb) i od razu decydujemy się na zakup, albo szukamy dodatkowych informacji o samym produkcie i producencie.

W tych poszukiwaniach sprawdzają się treści PR – budujące pozytywny wizerunek, pozytywne skojarzenia odbiorcy z produktem, zaufanie. Można stwierdzić, że PR jest takim pniem drzewa – podstawą komunikacji dla każdej firmy. A marketing to poszczególne gałęzie tworzące koronę drzewa – ściśle powiązane z pniem, bo przecież z niego wyrastają!


 

AUTOR ARTYKUŁU:

Adam Misa

Doradca Marketingu i PR, właściciel agencji INTRO PR